παραβαίνω


παραβαίνω
παρα-βαίνω, (1) daneben, zur Seite treten; (2) vorgehen, weitergehen. Dah. in der Komödie π. εἰς od. πρὸς τὸ ϑέατρον, hervortreten u. die Parabase vortragen; (3) transit., überschreiten, übertreten, verletzen. Auch τινὰ τῶν δαιμόνων, einen der Götter durch Gesetzübertretung verletzen, gegen ihn sündigen; absol., fehlen. Übergehen, mit Stillschweigen; dah. vernachlässigen, übersehen

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • παραβαίνω — go by the side of pres subj act 1st sg παραβαίνω go by the side of pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαίνω — παραβαίνω, (παρέβηκα), (να παραβώ) βλ. πίν. 145 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • παραβαίνω — ΝΜΑ, παρβαίνω Α αθετώ, παραβιάζω, αναιρώ (α. «παραβαίνω τον όρκο» β. «θεοῡ δε νόμον οὐ παραβαίνομεν», Ευρ.) αρχ. 1. (για πολεμιστές που μάχονταν από άρματα) πορεύομαι παραπλεύρως κάποιου, στέκομαι δίπλα του («παρεβεβήκεε δὲ οἱ ἡνίοχος τῷ οὔνομα… …   Dictionary of Greek

 • παραβαίνω — [паравэно] р. преступать, нарушать закон и т. п …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • παραβαίνω — παράβηκα 1. παραβιάζω νόμο, συμφωνία: Όποιος παραβαίνει τις συμφωνίες πρέπει να πληρώνει πρόστιμο. 2. αθετώ, παίρνω πίσω λόγο ή υπόσχεση: Μην έχεις εμπιστοσύνη σε άνθρωπο που παραβαίνει εύκολα το λόγο του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • παρέβαν — παραβαίνω go by the side of aor ind act 3rd pl (epic) παρέβᾱν , παραβαίνω go by the side of aor ind act 3rd pl (doric) παραβαίνω go by the side of aor ind act 1st sg (epic) παρέβᾱν , παραβαίνω go by the side of aor ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαίνετε — παραβαίνω go by the side of pres imperat act 2nd pl παραβαίνω go by the side of pres ind act 2nd pl παραβαίνω go by the side of imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαίνῃ — παραβαίνω go by the side of pres subj mp 2nd sg παραβαίνω go by the side of pres ind mp 2nd sg παραβαίνω go by the side of pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαθέντα — παραβαίνω go by the side of aor part pass neut nom/voc/acc pl παραβαίνω go by the side of aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαινομένων — παραβαίνω go by the side of pres part mp fem gen pl παραβαίνω go by the side of pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραβαινόμενον — παραβαίνω go by the side of pres part mp masc acc sg παραβαίνω go by the side of pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.